Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łazachpiątek, 29 maja 2020 r.

imieniny: Magdaleny, Teodozji

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

PRZETARG NA NAJEM POMIESZCZENIA SIŁOWNI

Strona główna » Przetargi » PRZETARG NA NAJEM POMIESZCZENIA SIŁOWNI

Podtytuł: OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ŁAZACH OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO NA CZAS 5 LAT

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ŁAZACH
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO NA CZAS 5 LAT


Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy znajdujący się w budynku Parku Wodnego Jura w Łazach przy ul. Topolowa 1.
Lokal nie posiada wyposażenia i ma powierzchnię 151,95 m2.
Przedmiot najmu wynajmowany jest z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej tj. siłowni lub innej zgodnej z charakterem działalności Parku Wodnego Jura w Łazach
Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu wynosi:
- 1800 zł brutto
Minimalne postąpienie wynosi 50 zł.
Czynsz najmu będzie płatny z góry do 10-go dnia każdego miesiąca.
Czynszem najmu będzie kwota uzyskana w przetargu.
Oprócz czynszu najemca będzie ponosił opłatę za media.
Przetarg odbędzie się w dniu 21 WRZEŚNIA 2018 r. o godz. 9.00 w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łazach przy ul. Topolowa 1, gabinet Dyrektora OSiR  w Łazach.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w gotówce  w wysokości 500 zł w terminie do 20 WRZEŚNIA 2018 r. na rachunek Banku Spółdzielczego w Wolbromiu oraz złożenie pisemnego oświadczenia w dniu przetargu, że uczestnik zapoznał się z projektem umowy i nie wnosi do niej zastrzeżeń.
Numer rachunku do wpłaty wadium zostanie podany do 10 WRZEŚNIA 2018
Oświadczenia woli w imieniu uczestnika może składać wyłącznie uczestnik lub osoba umocowana, która przedłoży stosowne pełnomocnictwo.

INFORMACJE DODATKOWE
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, które wpłacą wadium.
Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba wyłoniona w przetargu jako najemca nie przystąpi w ciągu 14 dni do zawarcia umowy najmu.
Przetarg będzie miał formę licytacji. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki, mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.
Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łazach zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny o czym zawiadomi niezwłocznie  w formie właściwej do ogłoszenia przetargu.
Wszelkich informacji udziela Pan Robert Miśkiewicz, w siedzibie OSiR w Łazach przy   ul. Topolowa 1 w godz. 1000 - 1300 lub telefonicznie 502-858-804.
Pomieszczenie można oglądać w dniach pracy PW Jura od godz. 1000 – 1300.
Ogłoszenie o przetargu, wzór umowy oraz oświadczenia zamieszczone są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej OSiR w Łazach: bip.osirlazy.pl

UWAGA !!! RACHUNEK DO PRZELWU WADIUM:

BANK SPÓŁDZIELCZY W WOLBROMIU

67 8450 0005 0070 0711 1777 0015

Zawiadomienie o wyborze oferty.

 

Źródło informacji: OSiR Łazy. Data utworzenia: 2018-08-21.
Wprowadził do systemu: Adrian Kała. Data wprowadzenia: 2018-08-21 13:06:41.
Zatwierdził do publikacji: Adrian Kała. Data publikacji: 2018-08-21 13:06:41.
czytano: 385 razy, id: 10
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-09-21
Aktualizacja wiadomości
Adrian Kała

2018-09-12
Aktualizacja wiadomości
Adrian Kała

2018-08-21
Aktualizacja wiadomości
Adrian Kała

2018-08-21
Aktualizacja wiadomości
Adrian Kała

2018-08-21
Dodanie załącznika/ załączników
Adrian Kała

2018-08-21
Dodanie załącznika/ załączników
Adrian Kała

2018-08-21
Nowa wiadomość
Adrian Kała

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łazach
Topolowa 1, 42-450 Łazy

tel.: 32 670 97 90 - kasa/informacja, 32 67 097 93 - kadry
e-mail: a.kala@parkwodnyjura.pl

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse condimentum libero eu ipsum convallis ut euismod massa porttitor. Phasellus eu euismod odio. Quisque eget pharetra massa. Nulla volutpat, leo posuere rhoncus tincidunt, arcu massa sagittis tortor, sit amet gravida sapien nunc sit amet neque. Cras justo urna, dignissim in accumsan eu, sodales vitae turpis. Proin volutpat, mi quis vehicula accumsan, tortor mi convallis lacus, at suscipit ligula ante ut est.
Biuletyn Informacji Publicznej - OSiR Łazy 2020