Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

PRZETARG NA NAJEM POMIESZCZENIA SIŁOWNI

Wyświetl stronę główną » Przetargi » PRZETARG NA NAJEM POMIESZCZENIA SIŁOWNI

Podtytuł: OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ŁAZACH OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO NA CZAS 5 LAT

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ŁAZACH
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO NA CZAS 5 LAT


Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy znajdujący się w budynku Parku Wodnego Jura w Łazach przy ul. Topolowa 1.
Lokal nie posiada wyposażenia i ma powierzchnię 151,95 m2.
Przedmiot najmu wynajmowany jest z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej tj. siłowni lub innej zgodnej z charakterem działalności Parku Wodnego Jura w Łazach
Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu wynosi:
- 1800 zł brutto
Minimalne postąpienie wynosi 50 zł.
Czynsz najmu będzie płatny z góry do 10-go dnia każdego miesiąca.
Czynszem najmu będzie kwota uzyskana w przetargu.
Oprócz czynszu najemca będzie ponosił opłatę za media.
Przetarg odbędzie się w dniu 21 WRZEŚNIA 2018 r. o godz. 9.00 w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łazach przy ul. Topolowa 1, gabinet Dyrektora OSiR  w Łazach.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w gotówce  w wysokości 500 zł w terminie do 20 WRZEŚNIA 2018 r. na rachunek Banku Spółdzielczego w Wolbromiu oraz złożenie pisemnego oświadczenia w dniu przetargu, że uczestnik zapoznał się z projektem umowy i nie wnosi do niej zastrzeżeń.
Numer rachunku do wpłaty wadium zostanie podany do 10 WRZEŚNIA 2018
Oświadczenia woli w imieniu uczestnika może składać wyłącznie uczestnik lub osoba umocowana, która przedłoży stosowne pełnomocnictwo.

INFORMACJE DODATKOWE
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, które wpłacą wadium.
Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba wyłoniona w przetargu jako najemca nie przystąpi w ciągu 14 dni do zawarcia umowy najmu.
Przetarg będzie miał formę licytacji. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki, mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.
Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łazach zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny o czym zawiadomi niezwłocznie  w formie właściwej do ogłoszenia przetargu.
Wszelkich informacji udziela Pan Robert Miśkiewicz, w siedzibie OSiR w Łazach przy   ul. Topolowa 1 w godz. 1000 - 1300 lub telefonicznie 502-858-804.
Pomieszczenie można oglądać w dniach pracy PW Jura od godz. 1000 – 1300.
Ogłoszenie o przetargu, wzór umowy oraz oświadczenia zamieszczone są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej OSiR w Łazach: bip.osirlazy.pl

UWAGA !!! RACHUNEK DO PRZELWU WADIUM:

BANK SPÓŁDZIELCZY W WOLBROMIU

67 8450 0005 0070 0711 1777 0015

Zawiadomienie o wyborze oferty.

 

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2018-09-21

Edycja artykułu - Adrian Kała

2018-09-12

Edycja artykułu - Adrian Kała

2018-08-21

Edycja artykułu - Adrian Kała

2018-08-21

Edycja artykułu - Adrian Kała

2018-08-21

Dodanie załącznika/ załączników - Adrian Kała

2018-08-21

Dodanie załącznika/ załączników - Adrian Kała

2018-08-21

Dodanie artykułu - Adrian Kała

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Łazach

42-450 Łazy, ul. Topolowa 1
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.