Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyświetl stronę główną » Przetargi » Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Podtytuł: „Usługi porządkowo – czystościowe w pomieszczeniach Parku Wodnego JURA w Łazach przy ulicy Topolowej 1 na okres 12 miesięcy”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ŁAZACH

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 240791613

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Topolowa 1

1.4.2.) Miejscowość: Łazy

1.4.3.) Kod pocztowy: 42-450

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.4.7.) Numer telefonu: 32 670 97 90

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: a.kala@parkwodnyjura.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.osirlazy.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łazach

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00243895

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-10-25

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00239363/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2021-10-29 09:00

Po zmianie:
2021-11-03 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2021-10-29 10:00

Po zmianie:
2021-11-03 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2021-11-27

Po zmianie:
2021-12-02

ZMIANA SWZ

 

Informacje

Rejestr zmian

2021-10-25

Edycja artykułu - Adrian Kała

2021-10-25

Dodanie artykułu - Adrian Kała

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Łazach

42-450 Łazy, ul. Topolowa 1
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.