Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Uchwała Rady Miejskiej w Łazach

Wyświetl stronę główną » Akt tworzący » Uchwała Rady Miejskiej w Łazach

Uchwała Nr  VIII/80/07
Rady Miejskiej w  Łazach
z dnia   30 lipca 2007 roku

w sprawie: utworzenia gminnej  jednostki budżetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łazach .            

Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 10, art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 21 ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  (tj. Dz.U. z 2005 r.., Nr 249, poz. 2104 ze zm.), oraz w związku z art.4 ust 1, art.5 ust.4, art.42 ust 1 i ust 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (tj. Dz.U. z 2001 r.  Nr 81 poz. 889 ze zm.) - Rada Miejska w Łazach

-u c h w a l a-

co następuje:

§ 1

Z dniem 1 października 2007 roku tworzy się gminną  jednostkę budżetową pod nazwą  Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łazach.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łaz.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2007 roku .


                                                                                                                 Przewodniczący
                                                                                                       Rady Miejskiej w Łazach

                                                                                                               Maciej Kubiczek

Informacje

Rejestr zmian

2017-08-03

Dodanie artykułu - Adrian Kała

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Łazach

42-450 Łazy, ul. Topolowa 1
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.