Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Wyświetl stronę główną » Ogłoszenia i aktualności » INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Podtytuł: Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Stosownie do art. 13 i 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łazach ul. Topolowa 1, 42-450 Łazy, e-mail: a.kala@parkwodnyjura.pl.

2. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, wysyłając wiadomość na adres e-mail: biuro@iod-lazy.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora wskazany w pkt 1.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez administratora w następujących celach:

a) w celu realizacji zadań statutowych realizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łazach – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (podstawą przetwarzania jest wykonanie obowiązków prawnych ciążących na administratorze) oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO (podstawą przetwarzania jest wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym);

b) w celu wykonania umów o świadczenie usług lub uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łazach - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (podstawą przetwarzania jest wykonanie umowy);

c) w celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora);

d) w celu promocji działalności Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łazach oraz w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą poczty elektronicznej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (podstawą przetwarzania jest wyrażenie zgody w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego).

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora na podstawie umowy powierzenia danych.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres niezbędny do wykonania obowiązku archiwizacyjnego.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści podanych danych i prawo do przenoszenia danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych - prawo do jej wycofania.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

9.   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny.

10. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

Informacje

Rejestr zmian

2018-10-01

Edycja artykułu - Adrian Kała

2018-05-25

Edycja artykułu - Adrian Kała

2018-05-25

Edycja artykułu - Adrian Kała

2018-05-25

Dodanie artykułu - Adrian Kała

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Łazach

42-450 Łazy, ul. Topolowa 1
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.