Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.osirlazy.pl

Adres artykułu: www.bip.osirlazy.pl/artykuly/3

Dane kontaktowe

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łazach
Park Wodny JURA

ul. Topolowa 1
42-450 Łazy     
tel.: 32 67 097 90
fax.: 32 67 097 99

Adres skrytki ePUAP: /osirlazy/SkrytkaESP

Kasa/Informacja
tel.: 32 67 097 90
kasa@parkwodnyjura.pl     

Dyrektor OSiR w Łazach
Adrian Kała
a.kala@parkwodnyjura.pl

Księgowość
tel.: 32 67 097 94

Kadry 
tel.: 32 67 097 943

DANE DO FAKTUR:
Nabywca:
Gmina Łazy
ul. Traugutta 15
42-450 Łazy
NIP 649 22 68 348

Odbiorca:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łazach
ul. Topolowa 1
42-450 Łazy