Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.osirlazy.pl

Adres artykułu: www.bip.osirlazy.pl/artykuly/49

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO NA OKRES 5 LAT

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ŁAZACH

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO NA OKRES 5 LAT

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy znajdujący się w budynku Parku Wodnego Jura w Łazach przy ul. Topolowa 1.

Lokal ma powierzchnię 222,17 m2.

Przedmiot najmu wynajmowany jest z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej tj. kawiarni, małej gastronomii

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu wynosi:

- 2666,04 zł netto

Minimalne postąpienie wynosi 50 zł.

Czynsz najmu będzie płatny z góry do 10-go dnia każdego miesiąca.

Czynszem najmu będzie kwota uzyskana w przetargu.

Oprócz czynszu najemca będzie ponosił opłatę za media tj. energia elektryczna wg wskazań licznika wewnętrznego i aktualnych cen energii elektrycznej oraz ryczałt za wodę i ścieki w kwocie 400 zł netto, kwota ryczałtu może być waloryzowana w związku z podwyżką cen wody i ścieków.

OGŁOSZENIE

OŚWIADCZENIE

WZÓR UMOWY