Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Tłumacz dla osób niesłyszących

Wyświetl stronę główną » Tłumacz dla osób niesłyszących » Tłumacz dla osób niesłyszących

Informacja

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 roku przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r Nr  209 poz. 1243) w celu zapewnienia sprawnej obsługi osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zwana dalej „osobą uprawnioną” ma prawo do:

1. Załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej:

Zgodnie z nowym prawnym rozwiązaniem wprowadzonym przez ustawę o języku migowym i innych środkach komunikowania się, osobą przybraną może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej.
W sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej, skorzystanie z pomocy osoby przybranej nie jest możliwe ze względu na ochronę informacji niejawnych.

2.Kontaktu z OSiR w Łazach za pośrednictwem narzędzi współczesnej komunikacji,
w szczególności poprzez:

a) kontakt mailowy: a.jaworska@parkwodnyjura.pl

b) kontakt telefoniczny: 32 67 097 93.

c) drogą pocztową — Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łazach, ul. Topolowa 1, 42-450 Łazy

3. Skorzystanie z usług tłumacza języka migowego:

W celu skorzystania przez osoby uprawnione z pomocy tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Urzędzie Miejskim w Łazach, prosimy o zgłoszenie takiej potrzeby, co najmniej na 3 dni robocze (z wyłączeniem sytuacji nagłych) przed tym zdarzeniem, przesyłając wypełniony formularz za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez złożenie druku w Biurze Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łazach.

W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127,721 z późn.zm.) usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób uprawnionych będących osobami niepełnosprawnymi.

W celu ułatwienia i przyspieszenia załatwienia sprawy, prosimy o jej krótki opis przy dokonywaniu zgłoszenia. Zachęcamy również do załatwienia spraw drogą elektroniczną poprzez platformę ePUAP.

Plik docx Formularz

 

Informacje

Rejestr zmian

2020-09-23

Edycja artykułu - Adrian Kała

2020-09-22

Edycja artykułu - Adrian Kała

2020-09-22

Edycja artykułu - Adrian Kała

2020-09-22

Edycja artykułu - Adrian Kała

2020-09-21

Edycja artykułu - Adrian Kała

2017-08-03

Dodanie artykułu - Adrian Kała

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Łazach

42-450 Łazy, ul. Topolowa 1
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.