Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

PRZETARG SIŁOWNIA - OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ŁAZACH OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO NA CZAS 5 LAT

Wyświetl stronę główną » Przetargi » PRZETARG SIŁOWNIA - OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ŁAZACH OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO NA CZAS 5 LAT

Podtytuł: Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy znajdujący się w budynku Parku Wodnego Jura w Łazach przy ul. Topolowa 1. Lokal nie posiada wyposażenia i ma powierzchnię 151,95 m2. Przedmiot najmu wynajmowany jest z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej tj. siłowni lub innej związanej ze sportem i rekreacją zgodnej z charakterem działalności Parku Wodnego Jura w Łazach


 

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu wynosi:

- 1850 zł netto

Minimalne postąpienie wynosi 100 zł.

Czynsz najmu będzie płatny z góry do 10-go dnia każdego miesiąca.

Czynszem najmu będzie kwota uzyskana w przetargu.

Oprócz czynszu najemca będzie ponosił opłatę za media tj. energia elektryczna wg wskazań licznika wewnętrznego i aktualnych cen energii
elektrycznej oraz ryczałt za wodę i ścieki w kwocie 300 zł netto, kwota ryczałtu może być waloryzowana w związku z podwyżką cen wody i ścieków.

Przetarg odbędzie się w dniu 31 października 2023 r. o godz. 10.00 w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łazach przy ul. Topolowa 1, gabinet Dyrektora OSiR w Łazach.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w gotówce w wysokości 1000 zł w terminie do 27 października 2023 r. na rachunek Banku Spółdzielczego w Wolbromiu oraz złożenie pisemnego oświadczenia w dniu przetargu, że uczestnik zapoznał się z projektem umowy i nie wnosi do niej zastrzeżeń.


 

NR KONTA DO WPŁATY WADIUM: BS WOLBROM 74 8450 0005 0070 0700 0143 0063

Oświadczenia woli w imieniu uczestnika może składać wyłącznie uczestnik lub osoba umocowana, która przedłoży stosowne pełnomocnictwo.


 

INFORMACJE DODATKOWE

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, które wpłacą wadium.

Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba wyłoniona w przetargu jako najemca nie przystąpi w ciągu 14 dni do zawarcia umowy najmu.

Przetarg będzie miał formę licytacji. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki, mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łazach zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny o czym zawiadomi niezwłocznie w formie właściwej do ogłoszenia przetargu.

Wszelkich informacji udziela Pan Robert Miśkiewicz, w siedzibie OSiR w Łazach przy ul. Topolowa 1 w godz. 1000 - 1300 lub telefonicznie 502-858-804.

Pomieszczenie można oglądać w dniach pracy PW Jura od godz. 1000 – 1300.

Ogłoszenie o przetargu, wzór umowy oraz oświadczenia zamieszczone są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej OSiR w Łazach: bip.osirlazy.pl

OGŁOSZENIE

OŚWIADCZENIE

WZÓR UMOWY

Zawiadomienie o wyborze oferty.

 

Informacje

Rejestr zmian

2023-10-31

Edycja artykułu - Adrian Kała

2023-10-10

Edycja artykułu - Adrian Kała

2023-10-10

Dodanie artykułu - Adrian Kała

Filtrowanie bieżącej kategorii
Oficjalna strona www
Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Łazach

42-450 Łazy, ul. Topolowa 1
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.